designer offer customer telecom mail office

TELEUSŁUGA sp. j. Zakład Usług TeletechnicznychZakład Usług Teletechnicznych "TELEUSŁUGA" jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą od 1987 roku, od stycznia 1995 roku w formie spółki cywilnej. W 2001 roku zmieniono formę prawną na spółkę jawną. ZUT "TELEUSŁUGA" sp. j. udoskonalając swoje umiejętności wykonawcze oraz przystosowując swoją działalność do stale zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientów, posiada bogate i pozytywne doświadczenia w budownictwie telekomunikacyjnym, gdzie obowiązują wysokie wymagania techniczne. Zakład dysponuje wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz doświadczoną załogą, wyposażoną w niezbędne uprawnienia, nowoczesny sprzęt, urządzenia i aparaturę diagnostyczno-pomiarową.


ZUT „TELEUSŁUGA” sp. j. odpowiadając na wciąż rosnące wymagania rynku oraz wzrastającą konkurencję, dostosowała swoją działalność do standardów europejskiech wdrażyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001.


ZUT „TELEUSŁUGA” sp. j. prowadząc racjonalną politykę, dostosowuje swoją działalność do zachodzących zmian na rynku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Aby sprostać wzrostowi konkurencyjności firma korzystała z pomocy funduszu Phare 2002 a obecnie korzysta z kilku programów EFS za pośrednictwem PARP.

logo_efs_UE